Již od dětství jsem se více než o autíčka zajímal spíše o květiny v naší krásné přírodě. Na základní škole jsem dlouhá léta navštěvoval přírodovědecké kroužky a účastnil jsem se okresních a krajských soutěží, s velmi dobrými výsledky. Mé další kroky vedly na střední školu zemědělskou obor Ochrana a tvorba životního prostředí. Po maturitě začaly mé první údržby soukromých zahrad a brigády v realizační zahradnické firmě. Postupně jsem také začal uplatňovat své dovednosti a zkušenosti se střihem ovocných stromů, převzaté od dědy. Následovaly přibližně tři roky v mém prvním zaměstnání jako zahradník areálu jedné velké distribuční firmy – prodejce zahradnických potřeb. Dalších 7 let jsem nabíral zkušenosti ve známé zahradnické firmě zabývající se interiérovou zelení , která mj. jako jedna z prvních zde v Čechách realizovala živé stěny. Od roku 2019 jsem začal vnímat potřebu realizovat se sám za sebe, což se mi aktuálně nejlépe daří v úzké spolupráci v rámci projektu Biofil.cz.