Remízky, větrolamy, aleje, sady.

Obnova ÚSES a využití dotací s Biofil.cz.

ÚSES, jakožto zelená páteř krajiny, vyžaduje pozornost, pravidelnou péči a obnovu. Zásadní je přítomnost a funkčnost významných krajinných prvků, vytváření a údržba biocenter a biokoridorů. Vzniká tak zdravá a prostupná krajina a zvyšuje se míra biodiverzity. Péče o krajinné prvky zahrnuje eliminaci nepůvodních a invazních druhů v založeném porostu. Zaměřujeme se také na obnovu alejí, které jsou svou funkcí mj. významnými větrolamy. Rádi se podílíme na jakémkoli projektu z této oblasti.

  • Obnova a zakládání alejí
  • Realizace remízků
  • Péče o již založené výsadby
  • Ovocné sady – výsadba a údržba