Výše uvedená absolventská práce mapuje vývoj realizací živých stěn v ČR v daném roce. Vývoj biofilního designu i realizací živých stěn u nás je však rychlý a závěry, ke kterým autorka ve své práci dospěla již jsou uvedeny do praxe. Tzn. konkrétně například to, že zeminu již do živých stěn používá pouze málokdo (pokud vůbec) a životnost/nezbytnost obnovy textilních stěn je také veřejnosti laické i odborné poměrně dobře známa. Textilní stěny jsou v případě potíží buď obnovovány nebo přestavěny na dlouhodoběji funkční systém.

Děkujeme za Váš zájem o toto téma.